MAPA ŠKOLY pro ZŠ v Luži (Dotazníkové šetření)

30.01.2014 14:08

 

    Vážení rodiče,

naše základní škola se zapojila do projektu dotazníkového šetření s názvem MAPA ŠKOLY, které má za cíl zjistit, jakýma očima vidí školu všichni důležití aktéři školního života – žáci, rodiče i zaměstnanci školy. Toto šetření je anonymní a vyhodnocení dotazníků provede firma SCIO. Čekáme, že výsledky projektu nám poskytnou zajímavé a podnětné informace, které nám pomohou ke zkvalitnění další práce ve škole.  Všichni žáci školy dostali s výpisem vysvědčení také dotazníky pro rodiče. Žáci 1. a 2. ročníků dostali ještě žákovské dotazníky, aby je ve spolupráci s rodiči mohli vyplnit také v klidu doma. Ostatní žáci je budou vyplňovat ve škole. (Kód školy je ABCPT).

K uvedenému šetření se připojil i náš zřizovatel, který naším prostřednictvím Vám posílá svůj dodatečný dotazník.

Prosím o seriózní vyplnění všech uvedených dotazníků tak, aby je naši žáci mohli v pondělí přinést zpět do školy.

    Kdo má zájem, může se informovat o podrobnostech na internetových stránkách firmy SCIO (www.scio.cz/mapainfo) nebo vyplnit online zpětnovazební dotazník. Na to je zapotřebí vstupní kód a heslo do aplikace Sciodat, které Vám na požádání zašleme.

    Děkujeme za spolupráci.                   

ředitelství  ZŠ