Můj les a les pohádkový

02.02.2015 09:30

Ráno v den vysvědčení čekalo na děti překvapení v podobě druhého dopisu od skřítků. Skřítci dětem odhalili své obavy i radosti z lesa, kde se ocitli. Také v nejznámějších pohádkách, které si děti poslechly, se objevuje temný les, ve kterém se děti ztratí, les, v němž žijí zlé nadpřirozené bytosti, či naopak les, který může být pro někoho krásným a bezpečným domovem. Porovnáním lesa pohádkového a skutečného se mohou žáci svých obav zbavit.

Mgr. I. Kovačková, Mgr. J. Nešporová

                       Fotografie k článku ve fotogalerii