ODEMYKÁNÍ LESA 19.4.2016

09.05.2016 13:12

 

V tento den jsme vyrazili do lesa, abychom tradičně odemkli les po jeho zimním spánku. Před vstupem na lesní pěšinku jsme našimi klíči při přednesu básně „Odemykám, odemykám les“ symbolicky les odemkli. Následoval zálesácký test pro děti, který měl ověřit jejich získané znalosti z tohoto prostředí. Závěrem si každé oddělení na lesní cestě vytvořilo skřítka Lesníčka, na jehož výrobu použily děti různý přírodní materiál. Dílka se povedla a snad potěšila ostatní návštěvníky lesa. Nejlepším zálesákem z 1. a 2. oddělení se stal L. Chadima a z 3. a 4. oddělení T. Kryl.

FOTOGALERIE ZDE.