Přednáška "Oběti Osvětimi a popírači holokaustu"

24.03.2015 23:21

            V pátek 13. března se pro 8. třídu a 9. třídy konala přednáška „Oběti Osvětimi a popírači holocaustu“. Přednášku vedl PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. Hlavním hostem přednášky byla paní Eva Lišková, rozená Poláková, rodačka z Luže. Pro svůj židovský původ se stala právě jednou z obětí holocaustu.

            Z jejího vyprávění jsme se dozvěděli, že ve svých třinácti letech (r. 1942) strávila      se svou matkou, otcem a starší sestrou rok v Terezíně. Poté byla jejich rodina transportována do Osvětimi, kde rovněž přetrpěli jeden rok. Dodnes si nedokáže vysvětlit, že neskončila v plynové komoře, jelikož byla s několika dalšími ženami poslána do pracovních táborů na sever Polska. Také se zúčastnila pochodu smrti.

            „Ve svém neštěstí jsem měla i kus velkého štěstí,“ říká paní Lišková, neboť celé tři hrůzné roky prožila po boku své milované maminky. Z jejich čtyřčlenné rodiny přežili tři, domů se nevrátil tatínek, zřejmě zemřel na pochodu smrti.

            Vyprávění pamětnice bylo doplněno jedinečnými filmovými záběry z koncentračních táborů a z doby osvobozování Československa. 

            V závěru přednášky se žáci seznámili s problematikou popírání holocaustu a pak si vyzkoušeli velmi zajímavý test, ve kterém mohli zjistit, jak jsou sami ovlivnitelní.

            Přednáška se všem moc líbila a určitě nám dala hodně podnětů k hlubšímu přemýšlení. Jako poděkování žáci paní Liškové věnovali kytici, z níž měla očividnou radost.

            Doufáme, že toto nebylo poslední setkání a zároveň věříme, že paní Liškové bude přát zdravíčko ještě spoustu let a že nás ještě navštíví.