Preventivní program Veselé zoubky v 1. třídách

04.05.2014 02:01

    V letošním školním roce se 1.třídy přihlásily do preventivního programu Veselé zoubky, který pořádá dm drogerie markt s.r.o. V pátek 25. 4. 2014 se prvňáčci seznámili s problematikou zubního kazu a naučili se, jak správně pečovat o své zoubky.    

    Shlédli výukové DVD se zábavně-vzdělávacím filmem „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Osvojili si správnou péči o zuby, správnou techniku čištění a uvědomili si důležitost preventivní zubní prohlídky. Plnili zadané úkoly na interaktivní tabuli, vyplnili pracovní listy a na konci všichni dostali velkou „Jedničku“. Za odměnu obdrželi samolepky se správným postupem čištění zoubků a preventivní balíčky, které jistě přispějí k lepší péči o zoubky.  Program se všem dětem líbil.

    Jak říká známé pořekadlo: “Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“

                                        Mgr. J. Nešporová

                                        Mgr. I. Kovačková