Sběr žaludů a kaštanů

04.10.2019 08:53

Vyhlašujeme sběr žaludů a kaštanů pro zvířátka na náš hrad. Nasbírané plody předejte vychovatelkám školní družiny. Děkujeme všem, co se budou podílet na sběru.