Schůzka pro rodiče vycházejících žáků ve šk. roce 2016/17

19.10.2016 22:09
 

se koná  úterý 8. 11. 2016 od 15 h. v budově 2. stupně ZŠ Luže.

Program:          
  • informace k přijímacímu řízení pro šk. r. 2017/18 na SŠ, SOŠ, SOU
  • informace zástupců jednotlivých SŠ, SOŠ, SOU ke studiu, nabídka oborů, uplatnění absolventů apod.

  • individuální konzultace