SPORTOVNÍ DEN NA I.STUPNI

03.10.2022 01:09

V úterý 13.9.2022 se uskutečnil na venkovních sportovištích naší školy za nádherného slunečného podzimního počasí další ročník tradičního „sportovního dne“ pro děti z I.stupně.

Soutěžilo se v obvyklých disciplínách – běh na 50 m, skok daleký, skok daleký z místa, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh. Vzhledem k pěknému počasí a programu, který kromě hlavních disciplín nabízel dětem i další možnost pohybového vyžití na čerstvém vzduchu s míčem i bez něho, si děti užily perfektní sportovní dopoledne.  Poděkování patří všem třídním učitelům, asistentkám a v neposlední řadě i našim „deváťákům“, kteří také přiložili pomocnou ruku ke zdárnému průběhu akce!....;)…

….a pro pořádek…toto byli ti nejúspěšnější sportovci v jednotlivých třídách…!!...;))

 

2.A     - Benjamin Frydrych a Natálka Pavlasová

2.B     - Matěj Pitra a Adéla Černohorská

3.roč . - Tobias Novotný a Tereza Svobodová

4.A     -  Marek Červeňák a Amy Sýsová

4.B     -  Tobiáš Trunec a Natálie Jamborová

5.A     -  Alex Soloďankin a Eliška Nýdrová

5.B     -  Petr Gábor a Jolana Vostřelová

                                                                                                             J.H.