Vycházející žáci na Úřadu práce a v Krizovém centru

01.12.2012 09:40

 

EXKURZE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ - cesta na Úřad práce a do Krizového centra

                Dne 22. října 2012 se žáci devátého ročníku vydali v rámci občanské a rodinné výchovy na exkurzi do Chrudimi. Zde absolvovali přednášku na pobočce Úřadu práce Chrudim a potom jsme přešli do Krizového centra Pestalozzi.

                Na úřadu práce se jim věnovala ing. Vychodilová, která má na starost IPS (informační a poradenskou činnost pro absolventy a nezaměstnané). Poskytla jim informace o míře nezaměstnanosti na okrese Chrudim v současné době, jakým způsobem se vypočítává míra nezaměstnanosti. Dále jim bylo řečeno, které obory patří na trhu práce k těm žádaným. Po této společné části se žáci mohli individuálně ptát na uplatnění jimi vybraných oborů, příp. jaké studium nebo obor vybrat jako přípravu pro jimi vybranou profesní  kariéru. Ti, kteří si s volbou prozatím neví rady, dostali nabídku poradenství  v IPS ÚP.

                V druhé části exkurze jsme se přesunuli do Krizového centra Pestalozzi. Zde jsme si nejdříve vyslechli obecné informace o cílech centra, jaké služby nabízí a poskytuje, s kterými organizacemi spolupracuje, pro koho jsou služby určeny. Žáci dostali informace, že veškeré služby pro zájemce jsou poskytovány zdarma,  na žádost klienta je zachována anonymita, nemusí podat o sobě žádné osobní údaje.  Záběr nabídky pomoci u tohoto centra je opravdu široký a týká se vlastně všech problémů života  od finančního poradenství až po pomoc osobám týraným.

                Obě části měly žákům pomoci nejen pro rozšíření obzoru v rámci předmětů OV a RV, ale především ukázat, že každá krizová situace v životě má řešení a odborná  pomoc je blízko. Často je jen na nás zda jsme ochotni si problém přiznat a řešit ho. Devátý ročník je pro mnohé zlomový, z dětí se stávají skorodospělí, kteří se pomalu osamostatňují a musí si začínat řešit své problémy do určité míry sami a nést si za své jednání spoluzodpovědnost.

                                                               Mgr. J. Poláková, Mgr. J. Tumpachová