Výlet naší družiny

07.10.2013 20:03

Náš výlet byl naplánovaný na 19.6.2013, ale vzhledem k vysokým teplotám jsme výlet zrušili a přeložili na 24.6. 2013. Tento den však byl deštivý a nám nezbylo nic jiného, než výlet zrušit podruhé. Výlet byl naplánovaný do Jenišovic – cesta tam linkovým autobusem a cesta zpět pěšky. Cílem byla „Jedlá zahrada“, hasičské muzeum a památník J. Koukala. Výlet se nám tedy nepodařilo uskutečnit, ale alespoň k nám do družiny zavítali manželé Winterovi (autoři projektu „Jedlá zahrada“) a s využitím interaktivní tabule nás seznámili s tím, co jsme nemohli vidět na vlastní oči. Určitě naplánujeme tento výlet na konec příštího školního roku.