VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA POZNÁVACÍ PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE

11.06.2015 02:01

Rády bychom Vás seznámily s úspěchy, kterých dosáhli žáci naší školy v přírodovědné poznávací soutěži. Celkem 21 žáků se od října ve svém volném čase svědomitě na tuto soutěž připravovalo. Soutěžící si měli zapamatovat 114 – 168 druhů rostlin, živočichů, nerostů, hornin a hub a určit chráněné druhy. Všichni prokázali ve školním kole velmi dobré znalosti. Do okresního kola v Hlinsku postoupili z kategorie A (3. ročník) Jan Chadima, Filip Nešpor, Markéta Kapitolová, z kategorie B (4. – 5. ročník) Nikola Holubová, Tereza Zlesáková a Dominika Kopecká (viz foto).

 

Výsledky okresního kola 4. 6. 2015 Hlinsko v Čechách

V kategorii A soutěžilo 19 žáků ze 6 škol.  První tři místa obsadili žáci z naší školy - 1. místo Filip Nešpor, 2. Jan Chadima a 3. místo Markéta Kapitolová. V této kategorii obdržela naše škola krásné 1. místo.

 

V kategorii B soutěžilo 38 žáků z 10 škol. Z naší školy získala 8. místo Nikola Holubová, 9. místo Dominika Kopecká a 10. místo Tereza Zlesáková.  Naše škola vybojovala 3. místo.

 

Všem jmenovaným upřímně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim mnoho úspěchů i v dalších ročnících.

                                               Mgr. Jaroslava Nešporová, Mgr. Iva Kovačková