Výsledky soutěže Matematický klokan školní rok 2021/2022

25.03.2022 21:56

 

kategorie: BENJAMÍN 6. – 7. ročník 

1. ROUBÍNEK DAVID (6.tř.) 52 bodů

2. DONGRES JIŘÍ (6.tř.) 47 bodů

3. BAČÍK DAVID (7.tř.) 40 bodů

4. CHVOJKOVÁ NELA (6.tř.) 25 bodů

5. GÁBOR DENIS (6.tř.) 21 bodů

 

kategorie: KADET 8. – 9. ročník 

1. HRNČÁL VÍTEK (9.tř.) 58 bodů

2. BULVA MICHAL (9.tř.) 55 bodů

3. SVOBODA ALEŠ (9.tř.) 54 bodů

4. KUBELKA PATRIK (9.tř.) 42 bodů

5. PILNÝ JAKUB (8.A) 40 bodů

6.- 7. KUČEROVÁ NIKOLA (8.A) 38 bodů

6. - 7. MALINSKÝ LUKÁŠ (9.tř.) 38 bodů

8. DVOŘÁKOVÁ KAMILA (9.tř.) 34 bodů

9. - 10. MELCKENBEECK MATYÁŠ (9.tř.) 

9. - 10. NAVRÁTIL DARIEN (8.B) 

11. SUCHÁ HANA (8.A)

12. RICHTER MAREK (9.tř.) 


 

Kategorie: Kadet UK (v ukrajinštině) 

(jiná verze oproti české – více úloh, jiné bodování) 

Čestné místo:  

1. Devyatka Gleb – 46 bodů


 

Žákům na předních místech gratulujeme. 

Pochvalu si zaslouží všichni soutěžící, kteří měli snahu a chuť  otestovat si svoje matematické schopnosti.

Pozn. 

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila  do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho  kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana  v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a  geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi  soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.