ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. třídy pro školní rok 2013/2014

04.01.2013 11:53

       Zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2013/14 se koná

  • v úterý 22.ledna 2013 od 14.00 do 16.00 hodin
  • v učebně 1.třídy základní školy.

      Zapsány budou děti narozené od 1.9.2006 do 31.8.2007 a starší. Rodiče přinesou k zápisu rodný list žáka a vyplněný dotazník, který obdrží v MŠ v Luži nebo v ředitelně ZŠ.

       O případný odklad školní docházky žádají rodiče u zápisu, kde jim budou poskytnuty potřebné informace. Žáci, kteří byli u zápisu v loňském roce a byla jim odložena školní docházka, musí podle platných předpisů k zápisu znovu.

Seznam žáku přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2013/2014, kteří byli u zápisu.

Mgr. Ladislav Tlustoš, ředitel ZŠ