Informace pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

28.01.2015 11:58

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno

-   zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole 

    (u vchodu do budovy 1.stupně – tzv. skleník),

-   a na webových stránkách školy zde: (Seznam přijatých žáků do 1. r.)

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:  28.1.2015

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bylo přiděleno registrační číslo ve tvaru:

 

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Vzhledem k epidemii chřipky a planých neštovic

vyhlašuji náhradní termín zápisu

na úterý 10.2.2015 od 14 hodin.

 

Luže 28. ledna 2015

Mgr. Ladislav Tlustoš

ředitel školy

 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. třídy - školní rok 2015/2016

08.01.2015 22:56

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/16 se koná

v úterý 27.ledna 2015 od 14.00 do 16.00 hodin

v učebnách 1. tříd základní školy.

      Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a starší. Rodiče přinesou k zápisu rodný list žáka a vyplněný dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, které obdrží v MŠ v Luži nebo v ředitelně ZŠ.

       O případný odklad školní docházky žádají rodiče u zápisu, kde jim budou poskytnuty potřebné informace a formuláře. Žáci, kteří byli u zápisu v loňském roce a byla jim odložena školní docházka, musí podle platných předpisů k zápisu znovu.

Mgr. Ladislav Tlustoš, ředitel ZŠ

Vánoční návštěva záchranné stanice Pasíčka (I. stupeň)

08.12.2014 08:24

Žáci I. stupně navštíví 19. 12. 2014 záchrannou stanici Pasíčka. Prosíme Vás touto cestou o dárek pro zvířata: slunečnice, ječmen, pčenice, těstoviny, ovesné vločky, ovoce, proso, dětské piškoty, tvrdé pečivo, kočičí a psí masové konzervy a granule, ... Děti předají dárky třídní učitelce do 17. 12. 2014. Předem děkujeme.

Pedagogové I. stupně

<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Zlatý certifikát společnosti Scio

Změny v rozvrhu

Kalendář akcí

Zeměpisná přednáška - Nový Zéland.

04.10.2018 17:31
se uskuteční 12. listopadu. 1. skupina ......... 8.40 - 10.30 h (2. + 3. hodina) 2....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>