25.06.2021 - ředitelské volno

 Z důvodu školení všech učitelů vyhlašujeme na pátek 25. června ředitelské volno. Pro zájemce z I. stupně bude k dispozici školní družina (bylo řešeno "návratkou").
 Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce školní zahrady

Práce na školní zahradě stále pokračují. Podívejte se na fotografie, jak to tam nyní vypadá. Zde..

Informace pro rodiče od 17. května 2021

Vážení rodiče,

   přinášíme Vám podrobnější informace k provozu školy a povinnému testování žáků od pondělí 17. května 2021:

   Od pondělí 17. května 2021 bude fungovat výuka v naší škole na obou stupních plně v prezenčním režimu. Budeme vyučovat všechny předměty a školní družina bude fungovat ve standardním režimu, včetně družiny ranní. V provozu bude také „školní klub“ pro žáky 4. a 5. třídy.

   I nadále bude potřeba dodržovat platná protiepidemická opaření a doporučení – roušky, časté mytí a desinfekce rukou, rozestupy. Tělocvik zatím nebude možný ve vnitřních prostorách a při hudební výchově nebude možné zpívat.

   Testování bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí nebo při prvním dni přítomnosti dítěte ve škole. V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák vyloučen z kolektivu a pod dohledem pracovníka školy počká, než si jej vyzvednou rodiče. Škola rodičům vydá potvrzení o pozitivním výsledku testu a rodiče poté žáka objednají k PCR testu na Covid-19 prostřednictvím Krajské hygienické stanice či dětského lékaře. Pokud bude tento test negativní, vrátí se žák k prezenční výuce, pokud bude pozitivní, zůstává v karanténě.

   Testování je podmínkou pro přítomnost dětí ve výuce. Testovány nejsou děti, které prodělaly Covid v uplynulých 90 dnech, jsou očkovány proti Covidu, případně mají potvrzení o negativním antigenním či PCR testu na Covid ze zdravotnického zařízení. Všechny tyto skutečnosti je potřeba doložit potvrzením od lékaře či zdravotnického zařízení. Pro účast dítěte na volnočasových aktivitách (kroužky, spolková činnost apod.) Vám postačí čestné prohlášení o testování Vašeho dítěte ve škole.

   Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na vedení školy na tel.: 469 671 212 či emailu zs.luze@tiscali.cz či na Vaše třídní učitele. Pokud se Vaše dítě nebude účastnit prezenční výuky z důvodu, že si nepřejete, aby bylo testované, oznamte to prosím emailem Vašemu třídnímu učiteli, případně vedení školy.

   Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci, trpělivost a nasazení, které jste svým dětem věnovali během distanční výuky. Věříme, že již budeme nadále pokračovat ve výuce v prezenční formě. Těšíme se na výuku s dětmi ve škole.

Mgr. Vít Hospodka - ředitel školy

 

Změna času výdeje jídel do "krabiček"

 od pondělí 10. května 2021 budou ve škole na prezenční výuce přítomné třídy 1., 2.A, 3.B, 4.A, 5.A, 6., 7.A a 9. Ostatní třídy jsou doma na distančním vzdělávání. Výdej obědů pro tyto žáky do krabiček je od 13:00 do 13:15. Děkujeme za pochopení.

Informace o organizaci výuky od 3. května

 Vážení rodiče,

 dle dnešního rozhodnutí Vlády ČR se v našem kraji od pondělí 3. května vrací v rotačním režimu k prezenční výuce i žáci 2. stupně. V příštím týdnu se to týká žáků 7.B a 8. třídy. Žáci 6. a 9. třídy a 7.A půjdou do školy v týdnu od 10. května. V týdnu, kdy nebudou žáci ve škole je pro ně povinná distanční výuka. První stupeň pokračuje ve střídání z uplynulých týdnů. Pro žáky platí povinnost používat ochranu úst a nosu (chirurgickou roušku) po celou dobu pobytu ve škole. Pro pobyt ve škole je také nutné testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek) pro žáky 2. stupně a nově 1x týdně pro žáky 1. stupně.

 Podrobnější informace k výuce i způsobu testování od pondělí 3. května naleznete v přiložených souborech. V případě otázek nás neváhejte kontaktovat.

 Děkujeme Vám za spolupráci při návratu dětí do školy v rotačním režimu. Pomůže nám také, pokud si s dětmi společně prohlédnete níže přiložené video o průběhu testování.

                                                                  Vít Hospodka - ředtiel školy

Soubory ke stažení:

ZŠ Luže - informace k organizaci výuky od 03.05.2021.docx (16961)

testovani-letak-singclean.pdf (589263)

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf (225262)

Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

   děkujeme za Vaši důvěru a s přijatými dětmi se těšíme naviděnou 1. září 2021 v první třídě.
 V úterý 8. června plánujeme od 15:00 schůzku s rodiči přijatých žáků v budově 1. stupně. O podobě schůzky Vás budeme informovat.
  Výsledky zápisu naleznete v přiloženém souboru níže:

Vážení rodiče, milé děti, milí kolegové,

   chtěla bych Vám ze srdce poděkovat za veškerou materiální, finanční i motivační pomoc ve sbírce pro podporu Záchranné stanice Pasíčka. Krmiva, čistící prostředky, smetáky, hrabičky, suché pečivo, namalované obrázky a mnoho dalšího jsme do Pasíček odvezli v pátek 9. 4., přikládám i několik fotek. 

   Pevně věřím, že brzy situace dovolí a budeme moci Pasíčka navštívit a podpořit je tak přímo mezi zachráněnými zvířaty.

   Ještě jednou moc děkuji a těším se na další spolupráci.

         Mgr. Jitka Chourová

Informace k GDPR ohledně testování

 Vážení rodiče,

 v přiloženém dokumentu naleznete informace, které jsou podstatné s ohledem na ochranu osobních dat v souvilosti s testováním žáků a následné evidence, kterou je škola povinna vést. Děkujeme za přečtení a Vaše případné dotazy.

Informace pro rodiče a žáky - GDPR - testování.docx (77492)

V provozu bude dopolední družina pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí

 v souladu s nařízeními Ministerstva zdravotnictví zřídíme od 12. dubna dopolední oddělení školní družiny pro děti rodičů zdravotníků, pedagogů a dalších profesí. Podrobnější výčet profesí naleznete v přiloženém dokumentu na 2. straně žlutě podbarvený text.

 Také pro tyto děti bude platit povinnost testování 2x týdně a roušek. Oddělení družiny pro děti rodičů uvedených profesí bude v provozu denně od 6:15 až do max. 16:15 podle potřeby rodičů.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx-1.pdf (251651)

Hodinky družinky - Aktuálně pozastavujeme z důvodu otevření školní družiny při prezenční výuce

Informace o organizaci výuky od 12. dubna

Informace k výuce i způsobu testování od pondělí 12. dubna naleznete v přiložených souborech. V případě otázek nás neváhejte kontaktovat.

 Děkujeme Vám za spolupráci při návratu dětí do školy v rotačním režimu. Pomůže nám také, pokud si s dětmi společně prohlédnete níže přiložené video o průběhu testování.

                                                                  Vít Hospodka - ředtiel školy

Soubory ke stažení:

ZŠ Luže - informace k organizaci výuky od 12.04.2021 - upřesnění.docx (16826)

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf (1757682)

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf (225262)
 
 

Vážení rodiče,

   na základě vládních opatření bude v naší škole od pondělí 12. dubna umožněna částečná prezenční výuka na 1. stupni. Žáci 1. – 5. tříd se budou od tohoto data učit v tzv. rotačním systému (tj. týden prezenčně ve škole a poté týden distančně doma).

   Z organizačních důvodů budou ve škole v týdnu od 12. do 16. dubna třídy 1., 2.A, 3.B, 4.A a 5.A. Ostatní třídy 1. stupně budou v tomto týdnu vzdělávány distančně doma. V následujícím týdnu od 19. do 23. dubna přijdou do školy třídy 2.B, 3.A, 4.B a 5.B. Ostatní třídy 1. stupně budou tento týden vzdělávány distančně. Bude-li tento režim pokračovat, budou se třídy nadále vždy po týdnu takto střídat. Ve škole bude platit povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu pro všechny žáky i zaměstnance školy. Podmínkou pro prezenční výuku bude také absolvování antigenního testu na Covid 2x týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek) ve škole před výukou s negativním výsledkem.

   Pro žáky 2. stupně se na dosavadním způsobu výuky zatím nic nemění a je pro ně stále povinná distanční výuka.

   Do konce tohoto týdne ještě upřesníme informace, které se týkají provozu školní družiny, včetně ranní družiny, výdeje obědů ve školní jídelně a informace o testování žáků antigenními (neinvazivními) testy.  

   Případné další kroky budeme činit na základě opatření vlády a MŠMT a budeme Vás o nich včas informovat prostřednictvím třídních učitelů. Tyto informace budou také umístěny na www stránkách školy a také u bočního vchodu budovy I. stupně a hlavního vchodu do budovy I. i II. stupně školy.

 Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hlavně zdraví. Těšíme se na výuku s dětmi ve škole.

Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

 Vážení rodiče.

 s ohledem na epidemickou situaci a nemožnost zápisů v prezenční formě jsme stanovili termín na odevzdání podkladů k zápisu (přihláška k zápisu, žádost o odklad, Informace o žákovi, Souhlas s GDPR) na období 1. - 16. dubna 2021. 

 Vyplněné dokumenty můžete odevzdat v ředitelně základní školy, v mateřské škole, případně oskenované zaslat na email zs.luze@tiscali.net. Při emailovém odesílání si uchovejte originální doklady k pozdějšímu předání do školy.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Dokumenty ke stažení:

 Přihláška k zápisu 

Žádost o odklad

Informace o žákovi

Souhlas s GDPR

Milí rodiče, milé žákyně a studentky, milí žáci a studenti,

   už rok se ocitáme v náročné životní situaci v souvislosti s pandemií Covid-19. Dlouhé období omezení osobních setkání, nutnost výuky a spolupráce na dálku mnoho z nás prožívá v nejistotě a obavách.

   Cílem našeho „mobilního poradenského týmu“ je podporovat žáky, rodiče a pedagogy ve vzájemné spolupráci. Aktuální čas sice není nakloněn setkáváním osobním, ale chceme Vám nabídnout alespoň online setkání, kde s námi můžete sdílet:

  • zkušenosti spojené s touto dobou (úskalí výuky na dálku, nedostatek osobního kontaktu s kamarády a přáteli, pocity vyčerpání, únavy atd.)
  • konkrétní situace, které právě řešíte a nevíte si s nimi rady (například volba dalšího vzdělávání – jak si vybrat střední školu, jak na učení – včetně pomoci dětem, které se potýkají se specifickou poruchou učení, kde hledat podporu při řešení rodinných záležitostí a při ztrátě zaměstnání)

   Náš mobilní poradenský tým se skládá ze školní psycholožky - Mgr. Gabriely Slaninové, Ph.D., speciální pedagožky - Mgr. Táňy Zimmermannové a sociální antropoložky - Mgr. Petry Pavlíčkové.

   Jsme Vám k dispozici pro domluvení termínu online setkání na emailové adrese:

mobilnitym@masskch.eu

Vážení rodiče,

 na základě vládních opatření bude naše škola od 1. do 21. března 2021 kompletně uzavřena.  Všichni žáci školy tak budou v tomto období vyučování distančním způsobem. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude distanční výuka probíhat obdobně jako v říjnu a listopadu 2020.  Učivo pro hlavní předměty (Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Prvouka) bude zadáváno do složky UČIVO na webu školy do jednotlivých tříd. Rozvrh online hodin těchto tříd bude zpřístupněn na webových stránkách školy a také na tyto hodiny obdržíte emailem pozvánku od třídních učitelek. Pro 3. – 9. ročníky se v organizaci distanční výuky nic nemění.

 Pro nárok na ošetřovné pro rodiče žáků do 10 let stačí pouze čestné prohlášení rodiče o uzavření školy. Nepotřebujete tedy potvrzení školy. Více o ošetřovném naleznete na stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají nárok na školní oběd, který jim bude předán v polystyrenovém boxu (pouze hlavní jídlo bez polévky). Jídlo je možné vyzvednout ve školní jídelně každý den od 10:45 do 12:45 a je nutné jej konzumovat mimo školní budovu. Prosíme rodiče žáků první a druhé třídy o přihlášení obědů na pondělí 1. března nejpozději do neděle 28. února do 18:00 na email: jidelna@zsluze.net či na tel.: 469 671 115.

 Veškeré další kroky budeme činit na základě opatření vlády a MŠMT a budeme Vás o nich včas informovat. Tyto informace budou vždy umístěny na www stránkách školy a také u bočního vchodu budovy I. stupně a hlavního vchodu budovy II. stupně školy.

 Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hlavně zdraví. Věříme, že vše společně zvládneme.

  Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

Vážení rodiče

 s ohledem na rozhodnutí vlády bude od čtvrtka 25. 02. 2021 platit pro žáky školy (děti do 15 let) povinnost používat chirurgickou roušku ve vnitřních prostorách školy, ale i při pobytu venku, pokud nejsou dodrženy minimálně 2 metrové rozestupy). Lidé nad 15 let musí používat respirátor třídy min. FFP2, případně 2 chirurgické roušky. Nebude již tedy možné používat látkové roušky, tunely, šátky, šály a jiné improvizované prostředky ochrany úst a nosu.

   Prosíme Vás o respektování tohoto opatření a o vybavení žáků příslušnými ochrannými prostředky a jejich pravidelnou každodenní obměnu.

   S ohledem na informační nejasnosti ohledně případného postupného návratu žáků do základních škol, včetně případného samotestování žáků, Vám zatím nejsme schopni předat bližší informace. Aktuální situace je taková, že se v nejbližších 14 dnech (tj. do 14. března) v provozu a organizaci školy nebude nic měnit. Tj. bude probíhat prezenční výuka žáků 1. a 2. třídy. Ostatní ročníky pokračují v distančním vzdělávání, které je povinné.

 V provozu bude školní družina pro žáky 1. - 2. tříd včetně ranní družiny. Školní jídelna bude v provozu a žáci, kteří chodili pro oběd do boxů, budou mít obědy přihlášené. Žáci, kteří při distanční výuce obědy neodebírali, budou mít obědy odhlášené. Pokud byste chtěli změnu, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Hanu Vrbovou na tel. 469 671 115 či na emailu jidelna@zsluze.net. Obědy bude možné odebírat v době od 10:45 do 11:15 a poté od 12:30 do 13:00.   

   Výuka 1. a 2. tříd probíhá po celou dobu (ve třídách, o přestávkách a ve školní družině) s ochranou úst a nosu (v chirurgických rouškách).

   O případných změnách Vás budeme informovat. Děkujeme Vám za pochopení.

                                                                                                                                                    Mgr. Vít Hospodka - ředitel školy

Vážení rodiče,

 dle nařízení vlády pokračujeme i od 1. února v současné organizaci vzdělávání - tedy v prezenční výuce žáků 1. a 2. třídy. Ostatní ročníky pracují v distančním režimu. Ve čtvrtek 28. ledna jsme Vás informovali o výsledcích vzdělávání v 1. pololetí, výpisy žáci obdrží, až budou moci fyzicky přijít do školy. V páte 29. ledna mají žáci pololetní prázdniny a nebude zadáváno žádné učivo.

 Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci při zajišťování distanční výuky, moc si Vaší práce vážíme a věříme, že vše společně zvládneme a žáci se nám do školy co nejdříve vrátí.

Mgr. Vít Hospodka - ředitel školy

__________________________________________________________________
 

Vážení rodiče

 z nařízení vlády bude v týdnu od 25. ledna 2021 probíhat prezenční výuka žáků 1. a 2. třídy. Ostatní ročníky pokračují v distančním vzdělávání, které je povinné. Rozvrh online hodin je zveřejněn na webu školy. Výuka 1. a 2. tříd probíhá po celou dobu (ve třídách, o přestávkách a ve školní družině) s ochranou úst a nosu (v rouškách). Prosíme Vás o vybavení žáků rouškami (minimálně 2 ks na den) a o jejich pravidelnou výměnu každý den.

 V provozu bude školní družina pro žáky 1. - 2. tříd včetně ranní družiny. Školní jídelna bude v provozu a žáci, kteří chodili pro oběd do boxů, budou mít obědy přihlášené. Žáci, kteří při distanční výuce obědy neodebírali, budou mít obědy odhlášené. Pokud byste chtěli změnu, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Hanu Vrbovou na tel. 469 671 115 či na emailu jidelna@zsluze.net. Obědy bude možné odebírat v době od 10:45 do 11:15 a poté od 12:30 do 13:00.   

 Výpis z vysvědčení za 1. pololetí obdrží ve čtvrtek 28. ledna pouze žáci 1. a 2. tříd. U ostatních tříd Vás budeme o hodnocení za 1. pololetí informovat prostřednictvím emailu ve čtvrtek 28. ledna. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí žáci 3. až 9. ročníku fyzicky obdrží až po umožnění prezenční, případně rotační výuky. O tomto termínu, stejně jako  dalších změnách Vás budeme informovat na školním webu a také u bočního vchodu budovy I. stupně a hlavního vchodu budovy II. stupně školy. Děkujeme za pochopení.                        

                                                                                                                                                 Mgr. Vít Hospodka - ředitel školy

 
Zrušení lyžařského výcviku
Lyžařský výcvik pro žáky 7.ročníku v letošní školní roce škola ruší. Důvodem zrušení jsou mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR a ministerstvem zdravotnictví. I když jsme se zrušením výcviku čekali do poslední chvíle, déle už toto rozhodnutí nejde odkládat. Současný vývoj nenasvědčuje, že by k nějaké výrazné změně mělo dojít. Všechny podobné akce (školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety) jsou ministerstvem do odvolání zakázány. Zálohy budou vráceny v plné výši.
 

 

Fotky z online výuky očima vyučujících. 

 

 

 


 

Zpráva z družiny:

Strašidelná Zahrádka

V tomto období jsme se všichni těšili na naši Strašidelnou stezku. Letos ji bohužel uskutečnit nemůžeme. Budeme moc rády, když si alespoň s Vaší pomocí uděláme před školou strašidelnou zahrádku. Na trávník před budovou školy může každý z Vás přidat vydlabanou nebo ozdobenou dýni, vyrobit pavouka či strašidlo – zkrátka přidat cokoli, co by souviselo s Halloweenem.

Moc Vám všem děkujeme! 

Vychovatelky ŠD

Dokumenty z dílny MŠMT k nástupu do škol od 1.9.2020:
 

01 - ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

02 - HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

03 - DALŠÍ SOUVISLOSTI

04 - KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

05 - VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

06 - Manuál k provozu skol MŠMT MZd

 Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaše hodnocení našeho postupu při dálkové výuce i za Vaši pozitivní zpětnou vazbu naší práce. Vaše názory a myšlenky jsou pro nás důležité! Zpracované dotazníky pro rodiče ohledně dálkové výuky v ZŠ Luže najdete zde.

Informace

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

20.04.2020 14:06
    Vážení rodiče,  s ohledem na mimořádná opatření Vlády ČR a pokyny MŠMT budeme zápis do 1. třídy 2020/2021 realizovat bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole v termínu 1. - 17. 4 .2020. Zákonní zástupci mohou žádost k zápisu nebo žádost o odklad podat těmito způsob: -...

Seznam odkazů k procvičování učiva a dálkové výuce

17.03.2020 21:49
Seznam odkazů k procvičování učiva a dálkové výuce S CI O - přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. MAT IKA - matematika pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí ONLI NE CVIČENÍ - čeština a...

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

13.03.2020 13:06
Učebnice a pracovní sešity si budete moci vyzvednout na budově 1. stupně v úterý 17. 3. 2020 od 14,00 - 17,00 hodin.                                   Děkujeme, třídní...

Sbírka organizace Život dětem v naší škole

06.12.2019 00:03
 ve středu 4.12. proběhla sbírka organizace Život dětem, která měla velký úspěch. Objednané předměty byly rychle vyprodané, takže se na některé děti nedostalo. Pokusíme se ještě něco doobjednat a pro příště objednáme větší množství předmětů. Děkujeme za Vaši velkou podporu této dobročinné...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zlatý certifikát společnosti Scio

UČI VO

Na tomto odkazu jsou k dispozici materiály pro domácí výuku žáků po dobu uzavření školy.

 

 

    

  Nabídka konverzace s rodilým mluvčím od Jazykové školy ZEBRA:

 Přispěli jsme na dobrou věc: