Asistentky

Mariana Adamczyková,

asistentka

adamczykova@zsluze.net

Jaroslava Bašusová

asistentka

basusova@zsluze.net

Lucie Čáslavská,

asistentka

caslavska@zsluze.net

Martina Ceplová,

asistentka

ceplova@zsluze.net

Eva Osmíková, 

asistentka

osmikova@zsluze.net

Kateřina Rounová, asistentka rounova@zsluze.net