Jméno

Pozice Konzultační hodiny
(Po předchozí telefonické domluvě)

Mgr. Vít Hospodka

ředitel školy

pondělí 14:00-15:00

Mgr. Bohumil Bezdíček,

zástupce ředitele

středa 14:00-15:00

Mgr. Jolana Klůcová,
Zástup: Mgr. J. Prokešová

třídní učitelka 3. A třidy

pondělí 13:00-14:00

Mgr. Jana Prokešová,
Zástup: Mgr. J. Klůcová

třídní učitelka 1. třidy

pondělí 13:00-14:00

Mgr. Iva Ezrová,
Zástup: Mgr. I. Kovačková

třídní učitelka 4. A třídy

 

Mgr. Iva Kovačková,
Zástup: Mgr. I. Ezrová

třídní učitelka 2. B třídy

pondělí 13:00-14:00

Mgr. Petra Miškovská
Zástup: Mgr. M. Doskočilová

třídní učitelka 5. A třidy

středa 13:00-14:00

Mgr. Monika Doskočilová,
Zástup: Mgr. P. Miškovská

třídní učitelka 2. A třídy

úterý 13:00-14:00

 Mgr. Jiří Hoffman,
Zástup: L. Čáslavská

třídní učitel 3. B třídy

čtvrtek 13:15-14:15

Mgr. Lenka Psotová,
Zástup: J. Bašusová

třídní učitelka 5. B třídy

úterý 13:30-14:30

Mgr. Jitka Chourová,
Zástup: Mgr. L. Psotová,
                J. Bašusová

třídní učitelka 4. B třídy
výchovná poradkyně

učitelka: pondělí 12:30 - 13:30                 úterý 11:30 - 12:30                 středa 13:30 - 14:30

výchovná poradkyně: pondělí 12:30-13:30
 poradkyně pro volbu povolání: pondělí 12:30-13:30
Mgr. Jana Kozlová, třídní učitelka 7. A třídy  

Ing. Darina Holomková,
Zástup: Ing. O. Jochec

    Podpora pro předmět:

Zeměpis

Volejbalový kroužek

třídní učitelka 9. třídy

pondělí 13:30-14:30

Mgr. Petr Prokeš,
Zástup: Ing. D. Holomková

 

středa 13:30-12:20

   

Mgr. Ivana Lexová,
Zástup: Mgr.

třídní učitelka 7. B třídy

pondělí 13:30-14:30

  metodička prevence: po předchozí domluvě možný jakýkoli termín

 Ing. Ondřej Jochec,

    Podpora pro předměty:

Fyzika

Přírodopis

Pracovní činnosti - origami

Ov

Včelařský kroužek

třídní učitel 9. třídy

čtvrtek 13:00-15:00

Blanka Elderfieldová,

 

pondělí, čtvrtek 12:30-13:00

Mgr. Dana Hamplová

 

Mgr. Petra Odvárková,

 

středa 12:30-13:30

PaedDr. Miloslav Valenta, třídní učitel 7. třídy