Mgr. Vít Hospodka

ředitel školy

zs.luze@tiscali.cz

Mgr. Bohumil Bezdíček,

zástupce ředitele

bezdicek@zsluze.net

Mgr. Jolana Klůcová,

třídní učitelka 1. A třidy

klucova@zsluze.net 

 Mgr. Jana Prokešová,

třídní učitelka 1. B třidy

prokesova@zsluze.net

Mgr. Olga Klímová, 

třídní učitelka 2. A třídy

klimova@zsluze.net

Mgr. Iva Kovačková,

třídní učitelka 2. B třídy

kovackova@zsluze.net

Mgr. Petra Miškovská

třídní učitelka 3. A třidy

miskovska@zsluze.net

Mgr. Monika Doskočilová,

třídní učitelka 3. B třídy

doskocilova@zsluze.net

 Mgr. Jiří Hoffman,

třídní učitel 4. třídy,

hoffman@zsluze.net 

Mgr. Lenka Psotová,

třídní učitelka 5. A třídy

psotova@zsluze.net

Mgr. Jitka Chourová,

třídní učitelka 5. B třídy
výchovná poradkyně

chourova@zsluze.net

Mgr. Petra Vacková

třídní učitelka 6. třídy

vackova@zsluze.net

Ing. Darina Holomková,

    Podpora pro předmět:

Zeměpis

Volejbalový kroužek

třídní učitelka 7. třídy

holomkova@zsluze.net

Mgr. Petr Prokeš,

třídní učitelka 8. třídy

prokes@zsluze.net

Mgr. Ivana Lexová,

třídní učitelka 9. třídy

lexova@zsluze.net

 Ing. Ondřej Jochec,

    Podpora pro předměty:

Fyzika

Přírodopis

Pracovní činnosti - origami

Ov

Včelařský kroužek

 

jochec@zsluze.net

Blanka Elderfieldová,

 

elderfieldova@zsluze.net

Mgr. Ladislav Tlustoš,

 

tlustos@zsluze.net