Mgr. Ladislav Tlustoš,

ředitel školy

zs.luze@tiscali.cz

Mgr. Bohumil Bezdíček,

zástupce ředitele

bezdicek@zsluze.net

Mgr. Pavla Tmejová, 

třídní učitelka 1. A třidy

tmejova@zsluze.net

Mgr. Iva Kovačková,

třídní učitelka 1. B třidy

kovackova@zsluze.net

Mgr. Jolana Klůcová,

třídní učitelka 2. A třídy

klucova@zsluze.net

Mgr. Monika Doskočilová,

třídní učitelka 2. B třídy

doskocilova@zsluze.net

Mgr. Jana Prokešová,

třídní učitelka 3. třidy

prokesova@zsluze.net

Mgr. Lenka Psotová,

třídní učitelka 4. A třídy

psotova@zsluze.net

Mgr. Jitka Chourová,

třídní učitelka 4. B třídy,
výchovná poradkyně

chourova@zsluze.net

Mgr. Jiří Hoffman,

třídní učitel 5. třídy

hoffman@zsluze.net

Ing. Darina Holomková,

    Podpora pro předmět:

třídní učitelka 6. třídy

holomkova@zsluze.net

Mgr. Petr Prokeš,

třídní učitel 7. třídy

prokes@zsluze.net

Mgr. Ivana Lexová,

třídní učitelka 8. třídy

lexova@zsluze.net

Ing. Ondřej Jochec,

    Podpora pro předměty:

    - Včelařský kroužek

třídní učitel 9. třídy

jochec@zsluze.net

Blanka Elderfieldová,

 

elderfieldova@zsluze.net

Mgr. Jarmila Poláková,

 

polakova@zsluze.net

Mgr. Petra Vacková

 

vackova@zsluze.net