Zájmová činnost

1. stupeň

  • PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK   - 2. - 3. roč.- Mgr. Jaroslava Nešporová
                                                    - 4. - 5. roč. - Mgr. Iva Kovačková
  • SPORTOVNÍ KROUŽEK - Mgr. Hoffman Jiří
  • SPORTOVNÍ KROUŽEK - Mgr. Jaroslava Nešporová
  • SPU - Mgr. Jaroslava Nešporová, Mgr. Jana Tumpachová
  • KROUŽEK ŠIKULKA - V. Zavřelová
     

2.stupeň