Vážení rodiče,

     v aktuálním školním roce nabízíme žákům možnost přihlásit se do níže uvedených zájmových útvarů – kroužků. Termín schůzek bude stanoven po dohodě s vedoucím zájmového útvaru. Přihlášení dítěte vyřídíte s příslušným vedoucím zájmového útvaru. Kontakt najdete na www stránkách školy. Budeme rádi, pokud se Vaše dítě zapojí do zájmové činnosti při naší škole.

                                                                                         Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

Šablony I.  – doučování – I. pololetí 2018/2019

Mgr. Psotová – Doučování z ČJ a M – úterý 13:00-14:00

Ing. Holomková – Doučování z M pro 6. ročník – středa 14:10-15:10

Mgr. Lexová – Doučování z ČJ – středa – 15:00-16:00

Mgr. Kovačková – Doučování – úterý – 12:45-13:45

Mgr. Hoffman – Doučování – středa – 13:00-14:00

Mgr. Miškovská – Doučování – pondělí – 12:45-13:45

Mgr. Doskočilová – Doučování – pondělí – 12:45-13:45

Mgr. Ceplová – Doučování – pondělí – 11:45-12:45


Projekt ISŠT Vysoké Mýto – Modelářský kroužek

Vrabec – Modelářský kroužek – sudý čtvrtek – 15:00-16:30


Příprava na přijímací zkoušky

Mgr. Lexová - příprava na přijímací zkoušky z ČJ – pondělí 1x 14 dní – leden-duben

Mgr. Tlustoš - příprava na přijímací zkoušky z M – pondělí 1x 14 dní – leden-duben

Zájmový útvar

Stručná charakteristika

Vedoucí

Přírodovědný kroužek
Čtvrtek 11:30 - 12:15

pro žáky 2. a 3. ročníků, kteří mají rádi přírodu

Mgr. Jaroslava Nešporová

Přírodovědný kroužek
Úterý 6:45 - 7:30

pro žáky 4. a 5. ročníků, kteří mají rádi přírodu

Mgr. Iva Kovačková

Sportovní hry
Čtvrtek 15:00 - 16:00

pro žáky 3. – 5. ročníků se zájmem o sport

Mgr. Jiří Hoffman

Sportovní kroužek
Úterý 15:00 - 16:00

pro sportovce nejen ve školní družině

Mgr. Jaroslava Nešporová

SPU
Středa 15:00 - 16:00
Úterý 12:25 - 13:25

vhodné pro žáky s poruchami učení

Mgr. Jitka Chourová,
Mgr. Jaroslava Nešporová

Kroužek šikulka
Čtvrtek 15:00 - 16:00

Tvořivý kroužek pro šikovné ruce

Věra Zavřelová

Včelařský kroužek
Středa 13:00 - 14:00

pro žáky se zájmem o včelaření

Ing. Ondřej Jochec

Zeměpisný kroužek
Středa 7:00 - 7:30

pro žáky II. stupně se zájmem o zeměpis

Ing. Darina Holomková

Přírodovědný kroužek
Úterý 7:00 - 7:30

pro žáky II. stupně, kteří mají rádi přírodu

Mgr. Petra Vacková

Angličtina
Čtvrtek 7:00 - 7:30

pro žáky I. stupně a 6. ročníku se zájmem o angličtinu

Blanka Elderfieldová

Dramatický kroužek
Úterý 13:30 - 14:30

pro žáky I. stupně se zájmem o hraní, divadlo, loutky atd.

Mgr. Petra Miškovská

Náboženství
Středa 11:30 - 12:15;
            12:25 - 13:10

pro žáky I. stupně

farář Josef Hubálek,
středa od 11:30

Taneční kroužek
Středa 16:00 - 17:00
kroužky jsou nabízené ve spolupráci se společností Kroužky.cz – přihlášení najdete na webu www.krouzky.cz, za kroužky je vybírán poplatek. Bližší informace ZDE. Veronika Trávníčková; středa 16:00-17:00

Fotbalový kroužek
Pátek 15:30-17:00

Pátek 17:00-18:30
Pro žáky I. stupně se zájmem o fotbal a všesportovní přípravu Rostislav Malík