Nabídka kroužků pro školní rok 2021-2022

Aktuální rozpis kroužků:

Pondělí        13:00-14:30        Čtenářský klub                E. Osmíková

                     13:15-14:45        Čtenářský klub                M. Ceplová

                     13:00-13:45        Výtvarné tvoření              Š. Králová

                     13:30-14:30        NERF liga                        F. Krejsa (Mikádo Vysoké Mýto)

                     15:00-16:00        Sportovní kroužek           J. Nešporová

Úterý            13:00-14:00        Přírodovědný kroužek     I. Kovačková

                     15:00-16:00        Sportovní kroužek           J. Hoffman (3. roč.)

                     16:00-17:30        Informatika pro seniory   P. Doležal (sudé úterý)

Středa         16:00-17:00        Běžecký kroužek            J. Kozlová, P. Karal

                    13:20-14:55        Zahradnický koružek      M. Valenta (lichou středu)

                    15:00-16:00        Sportovní kroužek          J. Hoffman (4.-5. roč.)

Čtvrtek       13:00-14:00         Zdravý životní styl          K. Rounová

                    13:30-15:00        Keramika                        K. Čiháková (sudý čtvrtek, Mikádo Vysoké Mýto)

                    13:45-15:00       Včelařský kroužek           O. Jochec (sudý čtvrtek)

                    13:45-15:00       Počítačový kroužek         O. Jochec (lichý čtvrtek)

                    15:00-16:00       Šikulka                             V. Zavřelová, J. Nešporová

                    15:00-16:00        Moderní tanec                 Z. Svarovská (Kroužky.cz)

Pátek          13:45-15:15       Klub deskových her          V. Hospodka