Vážení rodiče,

     v aktuálním školním roce nabízíme žákům možnost přihlásit se do níže uvedených zájmových útvarů – kroužků. Termín schůzek bude stanoven po dohodě s vedoucím zájmového útvaru. Přihlášení dítěte vyřídíte s příslušným vedoucím zájmového útvaru. Kontakt najdete na www stránkách školy. Budeme rádi, pokud se Vaše dítě zapojí do zájmové činnosti při naší škole.

                                                                                         Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

Zájmový útvar

Stručná charakteristika

Vedoucí

Přírodovědný kroužek

pro žáky 2. a 3. ročníků, kteří mají rádi přírodu

Mgr. Jaroslava Nešporová

Přírodovědný kroužek

pro žáky 4. a 5. ročníků, kteří mají rádi přírodu

Mgr. Iva Kovačková

Sportovní hry

pro žáky 3. – 5. ročníků se zájmem o sport

Mgr. Jiří Hoffman

Sportovní kroužek

pro sportovce nejen ve školní družině

Mgr. Jaroslava Nešporová

SPU

vhodné pro žáky s poruchami učení

Mgr. Jitka Chourová,
Mgr. Jaroslava Nešporová

Sportovní kroužek

pro žáky II. stupně se zájmem o sport

Mgr. Bohumil Bezdíček

Kroužek šikulka

Tvořivý kroužek pro šikovné ruce

Věra Zavřelová

Včelařský kroužek

pro žáky se zájmem o včelaření

Ing. Ondřej Jochec

Zeměpisný kroužek

pro žáky II. stupně se zájmem o zeměpis

Ing. Darina Holomková

Přírodovědný kroužek

pro žáky II. stupně, kteří mají rádi přírodu

Mgr. Petra Vacková

Angličtina

pro žáky I. stupně a 6. ročníku se zájmem o angličtinu

Blanka Elderfieldová

Dramatický kroužek

pro žáky I. stupně se zájmem o hraní, divadlo, loutky atd.

Mgr. Petra Miškovská

Náboženství

pro žáky I. stupně

farář Josef Hubálek,
středa od 11:30

Taneční kroužek

kroužky jsou nabízené ve spolupráci se společností Kroužky.cz – přihlášení najdete na webu www.krouzky.cz, za kroužky je vybírán poplatek. Bližší informace ZDE.

Veronika Trávníčková; středa 16:00-17:00

Vědecké pokusy

lektor bude stanoven; pondělí 15:30-16:30

Modelářský kroužek kroužky jsou nabízené ve spolupráci s ISŠT Vysoké Mýto,pro žáky II. stupně se zájmem o tvořivou činnost a stavbu modelů. p. Kaštánek; čtvrtek od15:00h v lichých týdnech