Sportovní den na 2. stupni 24. 6. 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet na pilu do Střemošic - 1.A, 1.B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní výlet 3. a 4. ročníku - 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní výlet 1. ročníku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přírodovědná soutěž - okresní kolo kategorie A a B

Přírodovědná soutěž - školní kolo kategorie A a B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jaro očima prvňáčků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní výlet 5. a 7. třídy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní výlet 2. třídy - 28. května

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návštěva 1.A. a 1.B v muzeu Plk. Josefa Koukala u příležitosti 70. výročí osvobození Československa.

1 | 2 | 3 >>

1.6.MDD - Branný závod pro žáky 1. -5. ročníku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní výlet 9. tříd

1 | 2 | 3 | 4 >>

Kytička pro maminku - 1.A, 1.B

Čarodějnický den 29.4.2015 na 1. stupni

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Les

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Okresní kolo ve vybíjené dívek 4. a 5. ročníku v Chrudimi - 10. 4. 2015

Noc s Andersenem 27. 3. -28. 3. 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Autorské čtení spisovatelky Jitky Vítové „O Květušce a tesaříkovi“

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zdravé zuby

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výtvarné práce ZIMA - 1.A, 1.B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ovoce a zelenina, to je život, to je síla. Kdo jí mrkev, ředkvičky, ten je zdravý celičký.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Lyžařský kurz - únor 2015

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 27. ledna 2015

Můj les a pohádkový les

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návštěva předškoláků v 1. třídách

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návštěva záchranné stanice Pasíčka 19. 12. 2014 (1. stupeň)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikuláš ve škole.

1 | 2 | 3 >>

Příběhy bezpráví na škole - 26. 11. 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pátrání po skřítcích (1. ročník - 27. 11. 2014)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DEN SLABIKÁŘE (1. r. - 24. listopadu 2014)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Podzimní tvoření 1. A, 1. B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Já a můj stromeček prvňáček

1 | 2 | 3 | 4 >>

Beseda s městskou policií, 22. 9. 2014

Zasaďte svůj mírový strom - 1. B, 19. 9. 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zasaďte svůj mírový strom - 1. A, 19. 9. 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

1. září 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dětská majálesová olympiáda 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet „Údolí řeky Doubravky“, 9. 6. 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dětský den, 4. 6. 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní kolo přírodovědné soutěže, 2. 6. 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Veselé zoubky v 1 ročníku, 25. 4. 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Noc s Andersenem 4. 4. 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Včela - zázrak přírody

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pasování na čtenáře 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Lyžařský výcvik 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čekání na vysvědčení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zpívánky se Zdravou 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Exkurze žáků 6. třídy do Království železnic v Praze

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasíčka 1. A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den slabikáře 1.A a 1.B

Podzim bude pomalu za námi. Moc jsme se snažili nejen ve čtení, psaní a v matematice. Dařilo se nám i v pracovních činnostech a ve výtvarné výchově. Posuďte sami. Žáci 1.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pohádka O veliké řepě - 1. A

Jablečný den v 1.A a v 1.B

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projektový den v 1. A - Zelenina a polní plodiny 11. 11.2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sportovní dny 2013 na II. stupni

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ZDRAVÁ PĚTKA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MDD - HRAD

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přírodovědná soutěž na 1. stupni

1 | 2 | 3 >>

Výlet 1. a 2. třídy na Potštejn dne 28. 5. 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Majáles 2013 - Skuteč

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Třetí laborování v Praze na Karlově univerzitě

Zájezd na Terezínskou tryznu, do Lidic a Lán

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Noc s Andersenem 5. 4.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Piknik 1. třídy 1. 3.

1 | 2 | 3 >>

Pasování prvňáčků na čtenáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Strašidelný den 21. 1. 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dětský karneval 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PLES ŠD 22. 2. 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovní činnosti - 4. ročník

Volejbalový kroužek

Záznamy: 1 - 4 ze 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukázky prací prvňáčků a čtvrťáků

Záznamy: 1 - 4 ze 52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Podzimní aktivity 1. třídy

Záznamy: 1 - 4 ze 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den dětí - ohlédnutí za rokem 2012

Adventní čas na 1. st. ZŠ - 1. - 4. roč.

Záznamy: 1 - 4 ze 15
1 | 2 | 3 | 4 >>

Adventní čas na 1. st. ZŠ - 1. - 4. roč.